Vårt team

Ordförande           Maria Cederlöf
Sekreterare           Carina Höglander
IT-ansvarig            Carina Höglander
Kassör                     Jennifer Maiden
Styrelseledamot   Debbie Scott