Hur det började

Tankar och idéer om att starta detta center har funnits i 4 år och resorna dit har varit många och processerna med myndigheter och att finna folk på plats i Kenya att lita på har varit långa. Vi har varit med om en utmanade och spännande resa och även hunnit med en hel del. Vi såg en möjlighet att kunna hjälpa traumatiserade barn, då vi idag i vårt arbete möter och utbildar yrkesverksamma personer i Sverige. Med våra kontakter och kunskaper idag  inom trauma och rehabilitering ska vi kunna implementera och tillsammans med kenyanska socialtjänst ta fram ett hållbart och fungerande rehabiliteringsprogram för dessa barn.

Vi brinner för att hjälpa dessa traumatiserade barn, och till att börja med fokuserar vi på 10 flickor i Mtwapaområdet. De har inte samma förutsättningar som vi i Sverige har, kunskap om trauma och vård kring trauma än nästintill obefintlig och ej fungerande, speciellt för fattiga och utsatta barn.

Hela vårt syftet med Mtwapa – Trauma och Rehabcenter är att hjälpa traumatiserade barn, först och främst flickor i åldern 4-18 år till en bättre livssituation. Med vård, rehabilitering och omsorg kunna ge dem en möjlighet till ett nytt liv

Beslutet att vara med och sponsra detta projekt va otroligt enkelt, vi på Ekotopia arbetar här hemma i Sverige med neuropsykiatri och behandling så för oss va valet enkel. Personerna bakom detta projekt ihop med alla sponsorer gör ett så fantastiskt arbete. Vi önskar att fler går med i detta fantastiska projekt och arbetar ihop med oss

Tack vare våra framtida partners kan vi effektivt arbeta för att gynna de som behöver det mest. Genom att långsiktigt investera kan vi ge traumatiserade barn och unga det stöd och framtid de förtjänar, möjlighet att bli friska och få gå i skolan. Vi kan inte hjälpa alla men kan vi börja med 10 flickor att få en bättre framtid, så är det värt mycket!