Mtwapa trauma & rehabcenter

Vill du hjälpa oss att hjälpa 10 traumatiserade flickor?

Tillsammans med dej kan vi åstadkomma en förändring för 10 fattiga, traumatiserade flickor som annars skulle varit dömda till ett liv utan framtidsutsikter. Vi vill hjälpa till att ge dessa flickor ett nytt liv och vår vision är att när dessa flickor har fått rehabilitering, omsorg och utbildning väljer att ge tillbaka till samhället.
Hos oss kan du vara med och se hur en liten insats kan ge ringar på vattnet. Du ser vart dina pengar tar vägen och självklart är du välkommen att hälsa på via våra sponsorresor och vara delaktig på nära håll. Vi finns i Kashani, Mtwapa utanför Mombasa i Kenya.

Varmt välkommen till Mtwapa familjen!

41727833_324332754798764_5001526451694993408_n

Fattigdomen är en av de största utmaningarna som för tillfället står i vägen för barns och framför allt flickors rättigheter i Mombasa, Kenya. Flickorna här allra minst makt och inflytande. Många av dessa flickor utsätts för övergrepp och blir gravida när de själva är barn. Flera av dessa flickor lider av posttraumatisk stressyndrom (PTSD). och har varit utsatta för våld eller övergrepp. Kunskapen bland befolkningen i detta område är obefintlig, på så låg nivå att man ej kan förstå att flickor som varit utsatt för övergrepp kan bli traumatiserat. Traumatiserade barn bor även hemma eller på barnhem gömda från omvärlden. 

Mtwapa är en stad utanför Mombasa i Kenya, med en befolkning på ca 70 000 invånare. Sjukdomar som malaria, tyfoid, TBC, lunginflammation, diarré, könssjukdomar och HIV/Aids är mycket vanliga. Den lilla staden är ett populärt turistmål och vaknar framåt kvällen snabbt till liv. Prostitution och knarkhandel blomstrar längs gatorna. På grund av fattigdom och brist på utbildning sprids HIV/Aids mycket snabbt. Och många barn blir föräldralösa, traumatiserade och missbrukare. Det saknas utbildning och kunskap om hur man bemöter och rehabiliterar traumatiserade barn i Mombasa, Kenya. Det vill vi ändra på!’